Układ krwionośny i oddychanie płazów

UKŁAD KRWIONOŚNY:

 • 3 obiegi krwi:
  • mały - płucny
  • duży - właściwy,
  • skórny.

Budowa:

Serce: dwa przedsionki, komory, stożek tętniczy.

W skutek zaniku skrzeli, z tętnic i żył łuków skrzelowych powstały bezpośrednie połączenia aorty brzusznej i grzbietowej zwane łukami aorty.

W zależności od sytuacji potrafią one zmieniać przepływ krwi w narządach prowadzących wymianę gazów (np.zwiększają przepływ krwi w skórze kosztem przepływu w płucach).

Wyższość tego układu polega na tym,że zarówno do płuc, jak i do ciała krew płynie zawsze pod bezpośrednim wpływem akcji serca z większy ciśnieniem i prędkością.

Obieg krwi:

 1. żyła główna doprowadza krew do prawego przedsionka serca,
 2. z prawej komory krew płynie tętnicą płucną do płuc,
 3. natlenia się w naczyniach włosowatych płuc,
 4. krew zostaje doprowadzona żyłą płucną do lewego przedsionka,
 5. z lewej komory płynie aortą brzuszną,łukiem aorty,aortą grzbietową do naczyń włosowatych ciała.

ODDYCHANIE:

układ oddechowy: otwory nosowe, gardło, tchawica (skrócenie dróg oddechowych, bez oskrzeli), płuco - dwa worki cienkościenne