Ssaki

Gromada : SSAKI

 • kręgowce czworonogie,
 • okryte włosami,
 • samice karmią młode mlekiem.

Główne gatunki ssaków:

 • stekowce,
 • torbacze,
 • łożyskowce,
 • owadożerne,
 • nietoperze,
 • naczelne,
 • zajęczaki,
 • gryzonie,
 • drapieżne,
 • nieparzystokopytne,
 • parzystokopytne