XV i XVI wiek

Okres odrodzenia w 2. poł. XV wieku dał nowe możliwości badaczom i naukowcom co do obserwacji, opisu i stworzenia doświadczalnych metod naukowych. Szczegółowe badania zwłok ludzkich dały podstawy do opisu anatomii człowieka. Już w XVI wieku M. Servet opisał mały obieg krwi, opracował ogólną teorię na temat krwiobiegu, przez co poszerzył wiedzę na temat ciała ludzkiego o podstawy nowoczesnej fizjologii.