Układ nerwowy i narządy zmysłów u ryb

UKŁAD NERWOWY:

mózgowie + rdzeń kręgowy = centralny układ nerwowy,

wszystkie nerwy = obwodowy układ nerwowy

Mózg zbudowany z:

 • kresomózgowia (węch),
 • śródmózgowia (rozwinięte,odpowiada za ruch),
 • międzymózgowia,
 • móżdżka,
 • rdzenia przedłużonego (linia boczna).

NARZĄDY ZMYSŁÓW:

 • oko teleskopowe bez powiek,
 • słabo rozwinięte narządy węchu,
 • komórki receptorowe:
  • termiczne,
  • chemiczne,
  • dotykowe,

Linia naboczna - zmysł, służący do odbierania ruchów wody, jest to rozgałęziony system cienkich kanałów, tuż pod powierzchnią ciała w skórze, kościach czaszki, lub łuskach, kanały te mają liczne otwory na zewnątrz, wewnątrz kanału leżą ciałka czuciowe zbudowane z komórek nabłonkowych, opatrzonych wiciami (błędnik u kręgowców,ssaków jest zachowanym w kościach czaszki fragmentem linii nabocznej).