XVII - XIX wieku

W XVII wieku udoskonalono mikroskop, dzięki czemu prawie równocześnie M. Malpighi we Włoszech i R. Hooke w Anglii odkryli, iż organizm żywe zbudowane są z małych form komórkowych. Mikroskop umożliwił naukowcom badanie małych organizmów na wielką skalę. Pod koniec XVII wieku dzięki tym szczegółowym badaniom organizmów rozpoczęto dyskusje na różne biologiczne tematy tworząc liczne teorie. Świat biologii zaczął się niesamowicie komplikować, przynosił nowe zagadnienia oraz odkrycia, co wywarło ogromny wpływ na dalszy rozwój Biologii. Odrzucano również teorię Arystotelesa o samorzutnym powstawaniu organizmów żywych z materii nieżywych. Trwała jednak dyskusja na temat samorództwa bakterii, którą w 2. połowie XIX wieku rozstrzygnął L. Pasteur - jeden z twórców bakteriologii.