Szkielet ryby

 • zbudowany u spodoustych i jesiotrowatych z chrząstki, u innych z kości.
 • składa się z:
  • czaszki połączonej sztywno z kręgosłupem (odcinek tułowiowy i ogonowy; zbudowany zdwuwklęsłych kręgów)
  • szkieletu płetw,
 • mózgoczaszka, kosz skrzelowy, wewnątrz trzonów kręgów znajduje się struna grzbietowa (w całości lub w postaci szczątków)
 • cecha charakterystyczna:
  • brak połączenia pasa miednicowego i płetw brzusznych z kręgosłupem,
  • połączenie pasa barkowego i płetw piersiowych z czaszką.