Układ krwionośny i oddychanie u ryb

UKŁAD KRWIONOŚNY:

jeden obieg krwi:

 1. krew żylna - odtleniona płynie z serca ku przodowi aortą brzuszną,
 2. rozdziela się na kilka par tętnic skrzelowych, jedna na łuk skrzelowy,
 3. z tętnic skrzelowych krew dostaje się do naczyń włosowatych skrzeli,
 4. natlenia się,
 5. jako krew tętnicza, natleniona płynie żyłami skrzelowymi do głównego naczynia - aorty grzbietowej,
 6. aorta grzbietowa rozdziela się na tętnice, które zaopatrują wszystkie narządy ciała,
 7. w narządach włosowatych narządów krew oddaje tlen,
 8. jako krew żylna płynie do żył głównych i serca.

ODDYCHANIE:

 • główny narząd oddechowy, znajdujący się na końcu głowy - skrzela, osadzone na łukach skrzelowych, odchodzą od nich wachlarzowate promienie-blaszki skrzelowe (otoczone ukrwioną błoną), oraz wyrostki filtracyjne (na których zatrzymuje się fito i zoo plankton).
 • narządem dodatkowym jest skóra, okryta tylko cienkim naskórkiem.

Przebieg oddychania:

 1. krew doprowadzona jest tętnicą łuku skrzelowego,
 2. w licznych i cienkich listkach skrzelowych (stale obmywanych od wnętrza strumieniem krwi, a od zewnątrz wodą) płynie do naczyń włosowatych,
 3. zostaje zebrana żyłą łuku skrzelowego.