Szkielet ssaków

 • Czaszka ssaka składa się ze znacznie mniejszej liczby kości niż u gada.
  • dwie kości tworzące staw żuchwowy gada - kość kwadratowa i stawowa - znalazły się w uchu środkowym, przekształcone w kostki słuchowe młoteczek i kowadełko - towarzyszące strzemiączku odziedziczonemu po gadach
  • wiele kości zanikło np. z kości tworzących żuchwę gada pozostała tylko kość zębowa,
  • ze zrośnięcia kilku gadzich kości powstała kość skroniowa, z innych kość potyliczna,
 • w kręgosłupie nastąpił zrost kręgów w jedną kość krzyżową,mocno połączoną z miednicą.
 • połączenie kończyny przedniej ze szkieletem osiowym - pas barkowy (łopatka, obojczyk i kość krucza) - ma tendencje do redukcji, kończyna przednia łączy się ze szkieletem osiowym tylko mięśniami osadzonymi na łopatce. Wynika to stąd że główną siłę napędową stanowią mięśnie tylnych kończyn, kończyny przednie maja funkcje podporową.
 • U ssaków naczelnych i u kreta obojczyk zachowuje się wysoko rozwinięty,
 • 7 kręgów szyjnych,
 • w palcach po 3 kości paliczków wyjątek: kciuk i paluch - 2k. paliczków.